Vormgeving symposium van A tot Z

Animatiefilm als basis

Met de Staat van het Bestuur biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzicht in de ontwikkelingen bij het decentrale openbaar bestuur. Onze ontwerpers hebben in 2018 hiervoor een animatie ontwikkeld, die centraal stond tijdens de opening van het symposium ’Blik op samenspel’.

De illustraties en beeldtaal van de animatie hebben wij zo ontworpen, dat zij als basis dienen voor gehele campagne, voor de verdere uitrol van communicatiemiddelen zoals uitnodigingen, banieren, wandpanelen en de rapportage zelf. Een direct herkenbare deelidentiteit binnen de Rijksbrede huisstijl.

Terug naar werk