Online inzicht

Ontwerp en prototype

Elke drie jaar worden de trendrapportages van SBB vernieuwd. De online omgeving van de trendrapportages waren behalve technisch, ook vormgeef technisch toe aan een aantal verbeterslagen, waardoor de rapporten onder ander een dynamischer karakter krijgen en de look & feel aansluit bij de vernieuwde huisstijl van SBB, ontwikkeld door Studio oOdesign.

Studio oOdesign is gevraagd om zowel een grafisch als een UX ontwerp te maken waarin vooral de navigatie en doorzoekbaarheid van de trendrapportages zou verbeteren. Het zogenaamde wireframe. Het basisontwerp is vervolgens in Adobe XD gemaakt, waarna we verschillende prototypes in Figma zijn gaan maken.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor de ontwikkeling van online trendrapportages omvatten leesbaarheid, overzichtelijkheid, vindbaarheid en naleving van toegankelijkheidseisen. De doelgroepen zijn onder meer het onderwijs-bedrijfsleven, scholen en branches.

Om de rapportages effectief te presenteren, is een meer visuele benadering nodig met intensiever gebruik van beeldmateriaal zoals video en fotografie. Een gebalanceerde visuele indeling van blokken en tekstvlakken is essentieel om een gestructureerde presentatie te waarborgen zonder overmatige complexiteit.

Het ontwerp begint met een ‘mobile first’-benadering, maar richt zich voornamelijk op tablet en desktop als basis, met een responsive design voor goede leesbaarheid op elk apparaat. Verschillende prototypes zijn gemaakt om de look van verschillende pagina’s van een trendrapportage te tonen, inclusief mogelijke animaties en hover-effecten.

Verkennen van de opdracht

Voorafgaand aan het project hebben we de mogelijkheden verkend, met name voor de software die zou worden gebruikt om online trendrapportages te bouwen en de onderliggende relaties tussen sectoren, megatrends en macrotrends te realiseren. Uiteindelijk heeft SBB de bouw van de trendrapportages op zich genomen, aangezien dit niet in de overeenkomst is opgenomen. De vormgeving volgde een gefaseerde aanpak in samenwerking met de SBB-trendonderzoekers en het realisatieteam, waarbij resultaten tijdens elke fase werden gedeeld en besproken via Teams.

Implementatie

Nadat we de vormgeving hadden overgedragen aan SBB zijn we betrokken gebleven bij het bouwproces (de implementatie) van de online omgeving zodat we, in samenspraak, konden bijsturen bij onvoorziene situaties. De betrokkenheid van oOdesign in de bouwfase zorgde voor een succesvolle integratie van het ontwerp, optimaliserend voor zowel esthetische waarde als gebruiksvriendelijkheid van de online trendrapportages.

De implementatie van het nieuwe ontwerp is door het onlineteam van SBB gerealiseerd binnen Umbraco. De komende jaren zullen de bestaande rapportages worden ge├╝pdate en in de nieuwe omgeving worden geplaatst. Onlangs publiceerde SBB al de trendrapportage voor de sectoren ICT, Communicatie, Media en Design, Kunsten en Entertainment, Gezondheid Technisch Vakmanschap en Creatief vakmanschap.

Terug naar werk