Huisstijl ontwikkeling

Een goede eerste indruk maken, dat willen we allemaal. Logo en huisstijl springen bij (nieuwe) klanten als eerste in het oog en bepalen die eerste indruk. Belangrijk dat de huisstijlelementen uitstralen waar je als organisatie en bedrijf voor staat.

Een professionele huisstijl kenmerkt zich dan ook door een passend ontwerp en weloverwogen kleurgebruik. Ze moeten aansluiten op je kernwaarden. Klanten kiezen – onbewust – niet alleen op basis van de informatie die een organisatie verstrekt, maar ook op basis van het gevoel dat een organisatie bij hen opwekt.

Een huisstijl wordt ook wel aangeduid als corporate identity. Dit is een verzamelnaam voor de communicatie van je organisatie/ bedrijf in tekst, beeld en gedrag. Kleur, typografie, vorm- en beeldtaal zijn de pijlers waarop een huisstijl stoelt. Via de verschillende huisstijlelementen wordt de vertaling gemaakt naar huisstijldragers zoals website, briefpapier, folders en brochures. Deze dragers zorgen samen voor herkenning bij het publiek. 

Proces

Het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl is een belangrijk proces dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist. Dit zijn de belangrijkste stappen die we volgen bij het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl:

 1. Doelstellingen en strategie bepalen

Definieer de doelstellingen van de nieuwe huisstijl. Wat wil je ermee bereiken? Welke boodschap wil je overbrengen naar je doelgroep? Bepaal ook hoe de huisstijl moet aansluiten bij de algehele strategie en identiteit van het merk of de organisatie.

 • Onderzoek en analyse
  Voer een grondig onderzoek uit naar de markt, de concurrentie en de doelgroep. Analyseer ook de bestaande huisstijl als die er is, om te begrijpen wat wel en niet werkt en welke elementen eventueel behouden moeten blijven.
 • Kernwaarden en visuele identiteit
  Identificeer de kernwaarden en unieke eigenschappen van het merk. Deze waarden moeten worden weerspiegeld in de visuele identiteit van de huisstijl, zoals kleuren, typografie, vormen en logo.
 • Ontwerpconcept ontwikkelen
  Creëer een ontwerpconcept op basis van de vastgestelde doelstellingen en de visuele identiteit. Dit omvat meestal het ontwerpen van het logo, kleurenpalet, typografie en eventuele andere grafische elementen die de huisstijl zullen bepalen.
 • Interne en externe goedkeuring
  Laat het ontwikkelde concept en het logo beoordelen en goedkeuren door belanghebbenden, zowel intern als extern. Feedback wordt verzameld en verwerkt voordat het definitieve ontwerp wordt vastgesteld.

Huisstijlhandboek

En als de huisstijl er dan is, is het belangrijk de richtlijnen in een huisstijlhandboek (brandbook, huisstijlreglementenboek) vast te leggen. Dikwijls werken meerdere mensen in een organisatie met de huisstijl of werkt een organisatie met meerdere leveranciers voor de ontwikkeling van huisstijldragers (bijv. ICT-partijen, drukkerijen en communicatiebureaus). Implementeer het huisstijlhandboek op alle relevante materialen en kanalen. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers en externe partijen op de hoogte zijn van de nieuwe richtlijnen en de juiste toepassing ervan begrijpen.

In dit huisstijlhandboek staan alle regels en richtlijnen omschreven die van toepassing zijn voor het consistent doorvoeren van de huisstijl, zoals logogebruik, kleurgebruik en de waardes van deze kleuren, lettertype en fotografiegebruik. In de digitale versie van het handboek kunnen op elk gewenst moment eenvoudig mogelijke aanpassingen worden aangebracht.